Đường chéo


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Đường chéo (hay còn được gọi là Gokigen Naname) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của trò chơi Đường chéo rất đơn giản:
Bạn phải đặt những đường chéo vào MỖI ô theo luật sau:
- Con số ở mỗi điểm thể hiện số đường chéo cắt nhau tại điểm đó.
- Các đường Chéo không được tạo thành đường khép kín.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Đường chéo


5x5 Dễ Đường chéo | 5x5 Vừa Đường chéo | 7x7 Dễ Đường chéo | 7x7 Vừa Đường chéo | 10x10 Dễ Đường chéo | 10x10 Vừa Đường chéo | 15x15 Dễ Đường chéo | 15x15 Vừa Đường chéo | 20x20 Dễ Đường chéo | 20x20 Vừa Đường chéo

Tháng này
1. ZebraKing
74
00:06.27
2. IAmLoup
26
00:06.36
3. wilbel3
54
00:06.75
4. Noooo-dle
47
00:07.55
5. Ebotreson 00:07.75
6. JesusIsLord
29
00:07.76
6. leukophobic 00:07.76
8. LongSalad 00:07.78
9. Shortdood
76
00:07.92
10. PigeonLatino
73
00:08.62
11. caner4sale 00:09.24
12. qobi
193
00:09.35
13. din9992#0
25
00:09.52
14. slmhh
21
00:09.61
15. JesusSaves 00:09.65
16. Rickieman86 00:09.81
17. ohnoitsadalek
40
00:09.82
18. seb00066
68
00:09.98
19. Captflam1972
80
00:10.08
20. PheromoneJones 00:10.18
Tuần này
1. ZebraKing
74
00:06.27
2. wilbel3
54
00:07.05
3. leukophobic 00:07.76
4. LongSalad 00:08.09
5. JesusIsLord
29
00:08.14
6. Ebotreson 00:08.16
7. qobi
193
00:09.35
8. ohnoitsadalek
40
00:09.82
9. JesusSaves 00:10.09
10. jupilogy
70
00:10.19
11. LesAM 00:10.44
12. KlunkyDoo 00:10.61
13. kanon
45
00:10.68
14. Solver83 00:10.74
15. Captflam1972
80
00:10.86
16. L0T0S 00:10.98
17. SlugBugBlue 00:11.27
18. hammerhead20 00:11.34
19. Zenobia
123
00:11.40
20. batputz5 00:11.51
Hôm nay
1. ZebraKing
74
00:06.27
2. LongSalad 00:11.27
3. Captflam1972
80
00:11.85
4. JesusSaves 00:12.30
5. Zenobia
123
00:13.72
6. Cohen 01:39.88
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. jaybrainer
188
00:03.11
2. Flounder
121
00:04.50
3. Uonia
71
00:04.61
4. borys3kk
116
00:04.85
5. daanbe
170
00:04.86
6. Nick
217
00:04.87
7. qqwref
259
00:05.22
8. numbrr
241
00:05.25
9. Douglas Shamlin Jr.
601
00:05.26
10. Jpbakes
31
00:05.42
AO5
1. jaybrainer
188
00:03.41
2. Uonia
71
00:04.79
3. Flounder
121
00:04.86
4. borys3kk
116
00:05.03
5. Nick
217
00:05.05
6. daanbe
170
00:05.07
7. qqwref
259
00:05.22
8. Jpbakes
31
00:05.56
9. Douglas Shamlin Jr.
601
00:05.61
10. numbrr
241
00:05.71
AO12
1. jaybrainer
188
00:03.75
2. Uonia
71
00:05.28
3. Flounder
121
00:05.31
4. borys3kk
116
00:05.34
5. Nick
217
00:05.41
6. daanbe
170
00:05.50
7. qqwref
259
00:05.65
8. Douglas Shamlin Jr.
601
00:05.86
9. Jpbakes
31
00:05.99
10. numbrr
241
00:06.28
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
13
00:00.011
2.4s4f400:00.216
3.MelonDude00:01.042

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2024-05-23 10:11:11

vi.puzzle-slant.com
Tắt quảng cáo