Đường chéo


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Đường chéo (hay còn được gọi là Gokigen Naname) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thách thức.

Luật chơi của trò chơi Đường chéo rất đơn giản:
Bạn phải đặt những đường chéo vào MỖI ô theo luật sau:
- Con số ở mỗi điểm thể hiện số đường chéo cắt nhau tại điểm đó.
- Các đường Chéo không được tạo thành đường khép kín.

Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Đường chéo
Kích thước:5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 5,037,018
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 4,572,833
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 12,308,999
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 3,221,306
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 6,873,536
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 1,925,862
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 8,614,068
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 7,236,252
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 1,271,876
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 7,031,610
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 9,771,662
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 6,424,676
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 8,296,503
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 4,194,768
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 9,221,087
5x5 Dễ Đường chéo ID của câu đố: 2,982,557

Một số trò chơi khác:  hide show

2024-05-23 08:32:01

vi.puzzle-slant.com
Tắt quảng cáo